Od roku Nazwa ulicy
1956 Rynek
1951 Plac Bohaterów Stalingradu
1945 Rynek
przed 1945 Ring

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 599 osób